Przejdź do treści strony

Usługi prawne

OWES prowadzi bezpłatne usługi/dyżury w zakresie doradztwa prawnego.

Udzielamy porad prawnych dopasowanych do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej

Przewidziane są dwa rodzaje doradztwa prawnego:

I. Stacjonarnie w biurze projektu

Zakres doradztwa stacjonarnego:

  • opinie prawne i ekspertyzy,
  • prawa autorskie (np. praw do utworów tworzonych przez osoby niepełnosprawne, w tym uczestników warsztatów terapii zajęciowej; w zakresie praw autorskich Odpowiednie klauzule w umowach ze współpracownikami -autorami, grafikami, prelegentami- prowadzące do skutecznego przeniesienia na organizację (zleceniodawcę) praw autorskich m.in. do publikowania powstałych materiałów lub przekazywania go innym zainteresowanym osobom i organizacjom),
  • ochrona danych osobowych,
  • odpowiedzialność karna,  
  • ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Porady prawne będą udzielane w Jeleniej Górze. Zapraszamy do śledzenia strony, na której będziemy umieszczać aktualne rekrutacje na spotkania z prawnikiem.

 

II. Terenowe

Tematyka doradztwa:

  • odpowiedzialność prawna podmiotów ekonomii społecznej,
  • prawa autorskie,
  • ochrona danych osobowych,
  • ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, 
  • opinie, ekspertyzy i pisma sądowe i inne tematy dopasowane do potrzeb podmiotów ekonomii społecznej.

Na doradztwo dojeżdżamy do siedziby zainteresowanego lub spotykamy się w innym ustalonym miejscu.

Doradztwo może być indywidualne i grupowe.