Przejdź do treści strony

Usługi księgowe

W ramach projektu "OWES" oferujemy konsultacje księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej:

I. Stacjonarne w biurze RCWIP

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (władz podmiotów oraz księgowe i księgowych) do udziału w tematycznych spotkaniach z księgową .

Tematy spotkań:

 • prowadzenie dokumentacji księgowej i finansowej w organizacji,
 • rodzaje przychodów i kosztów i jak je dokumentować,
 • prowadzenie działalności odpłatnej,  
 • obowiązki podatkowe organizacji wobec budżetu,
 • podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatek dochodowy, podatki lokalne,
 • obowiązki wobec ZUS i US,
 • zasady rozliczania dotacji zewnętrznych – przygotowanie dokumentacji do rozliczenia projektu, opis dokumentów, kompletowanie dokumentacji w zależności od kategorii kosztów,
 • tworzenie wyodrębnionej księgowości na potrzeby realizacji projektów – powiązanie ze sprawozdawczością wymaganą przez grantodawców.

 

II. Terenowe

Tematyka doradztwa terenowego:

 • plan kont,
 • rozliczenia podatkowe,
 • bilanse,
 • rachunkowość,
 • rozliczanie projektów,
 • kadry,
 • zasady prowadzenia księgowości w podmiotach ekonomii społecznej.

Na doradztwo dojeżdżamy do siedziby zainteresowanego lub spotykamy się w innym ustalonym miejscu.

Doradztwo może być indywidualne i grupowe.