Przejdź do treści strony

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń skierowanych do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Poniżej przedstawiamy otwarty katalog tematów szkoleń:

  • zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych
  • zagadnienia związane z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • kadry w organizacji pozarządowej
  • szkolenia miękkie np.: komunikacja, asertywność, budowanie zespołu, rozwiazywanie konfliktów
  • fundraising i sponsoring
  • budowanie projektu
  • szkolenia antydyskryminacyjne w tym gender
  • obsługa klienta

Zapraszamy do zgłaszania nam pomysłów dotyczących tematyki szkoleń.

 

Za organizację szkoleń odpowiada koordynator

Kontakt:

75 642 20 00

71 796 30 00