Przejdź do treści strony

Materiały do pobrania

Zapraszamy do korzystania z zasobów serwisu.

FUNDACJE

Ustawy:

Ustawa o fundacjach

Dokumenty:

Oświadczenie woli - wzór

Uchwała w sprawie powołania zarządu - wzór

Uchwała w sprawie powołania czlonków rady fundacji - wzór

KRS W20

KRS WK

KRS WF

KRS WM

KRS Z20

KRS ZY

NIP 2 - zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

RG 1 - zgłoszenie do GUS (REGON)

Procedura bezpieczeństwa finansowego - przykład - źródło www.ngo.pl

STOWARZYSZENIA

Ustawy:

Prawo o stowarzyszeniach

Dokumenty:

Przykładowy statut

Lista obecności -wzór

Protokół z zebrania załozycielskiego - wzór

Uchwała o powolaniu stowarzyszenia - wzór

Uchwała o przyjęciu statutu stowarzyszenia - wzór

Uchwała o wyborze komitetu załozycielskiego - wzór

Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia - wzór

Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej stowarzyszenia - wzór

KRS W20

KRS WK

KRS WF

KRS WM

KRS Z20

KRS ZY

NIP 2 - zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

RG 1 - zgłoszenie do GUS (REGON)

Procedura bezpieczeństwa finansowego - przykład - źródło www.ngo.pl

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Ustawy:

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Nowelizacja Utawy o spółdzielniach socjalnych

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

W sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych
dla spółdzielni socjalnych

Dokumenty:

Wzór statutu dla spółdzielni socjalnej

Lista członków założycieli

Uchwała o powołaniu komisji skrutacyjnej

Uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej

Uchwała o przyjęciu statutu

Uchwała o wyborze zarządu

Protokół z zebrania założycielskiego

Opis planowanego przedsięwzięcia

KRS-WH

KRS-WK

WN-O

KRS-WM

KRS-W5

Pomoc de minimis

Zaświadczenie o zarobkach

Zaświadczenie PCPR o niepełnosprawności

Zaświadczenie CIS - potwierdza statut osoby zamierzającej otworzyć spółdzielnie socjalną

Zaświadczenie OPS - bezdomność

Zaświadczenie PCPR - uchodźctwo

Zaświadczenie ZLO - uzależnienie

Zaświadczenie ZOZ - uzależnienie

Zaświadczenie PUP - bezrobocie

Wniosek o założenie spółdzielni

Oświadczenie o przyznanie środków z funduszu pracy

NIP 2

RG 1

RG RD

ZUS ZUA - zgłosznie pracowika do ZUS

ZUS ZPA - zgłoszenie płatnika składek do ZUS

ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

VAT R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług