Przejdź do treści strony

Fundusz Pożyczkowy

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy już działa!

W ramach projektu innowacyjnego „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej” został powołany Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy. Od marca Fundusz oferuje pożyczki dla organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz spółdzielni socjalnych z województwa dolnośląskiego.

Udzielane są 2 rodzaje pożyczek:

STANDARD - pożyczka zabezpieczająca płynność finansową podmiotu w związku z realizacją projektu i na który już została podpisana stosowna umowa, np. realizacja zadań publicznych, projektów z funduszy UE.

START GO - pożyczka na podjęcie działalności zarobkowej lub wprowadzenie nowych produktów lub usług do prowadzonej działalności zarobkowej- działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych.

Oprócz pożyczek- podmioty mogą skorzystać ze wsparcia z zakresu zarządzania finansami. Wsparcie obejmuje cykl spotkań z Opiekunem Finansowym pracującym metodą coachingową w celu m.in. stworzenia planu usprawniającego zarządzanie finansami w organizacji.

Plakat Funduszu

Dokumenty do pobrania: 

1. Szczegółowa oferta

2. Co zrobić aby uzyskać pożyczkę

3. Wniosek o pożyczkę

4. Wzór rekomendacji

5. Oświadczenie o zniezaleganiu

6. Wzór umowy pożyczki

7. Wzór - biznesplan opisowy

8. Wzór - biznesplan finansowy

 

Zapraszamy do kontaktu:

Wrocław:
RCWIP, Pl. Solidarności 1/3/5, pok. 421
tel. 71 796 30 00
email: wroclaw@rcwip.pl,

Jelenia Góra
RCWIP, ul. Okrzei 10 pok.13
tel. 75 642 20 00
email: jeleniagora@rcwip.pl,

Wałbrzych:
RCWIP, ul. Matejki 6,
tel. 74 665 11 11
email: walbrzych@rcwip.pl