Przejdź do treści strony

Doradztwo specjalistyczne

Doradztwo specjalistyczne skierowane jest do osób fizycznych, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz osób aktywnych: pracujących i niepracujących, oraz podmiotów ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne).

Zakres usług dostosowany do potrzeb branżowych np. wykorzystanie nowych narzędzi rynku pracy, przepisy ekologiczne i itp.

Przykładem usług specjalistycznych jest doradztwo finansowo-kadrowe. Jego zakres obejmuje:

  • kadry,
  • finanse,
  • generator wniosków płatniczych,
  • sprawozdania finansowe - POKL,
  • kwalifikowalność wydatków - POKL.