Przejdź do treści strony

Animacja Sieci ES

Działaniem uzupełniającym w ramach OWES jest wsparcie animacyjne – polegające przede wszystkim na budowie trwałych i różnorodnych sieci społecznych skupionych wokół instytucji publicznych na poziomie lokalnym.

Animacja w ramach naszego projektu to metoda rozwijania aktywności otoczenia podmiotów ekonomii społecznej. Działania animacyjne kierowane są bezpośrednio do instytucji publicznych takich jak Ośrodki Pomocy Społecznej czy Powiatowe Urzędy Pracy, a także innych kluczowych podmiotów, które są zainteresowane możliwościami wynikającymi z budowania sieci współpracy.  Działania animacyjne skoncentrowane są na budowie i rozwoju sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej na konkretnym obszarze terytorialnym. Ponadto w ramach działań podejmowanych przez animatora powstaną lokalne dokumenty na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Wsparcie animacyjne obejmuje m.in.:

•          Organizowanie spotkań lokalnych nt. ekonomii społecznej.

•          Organizowanie dwudniowych seminariów wyjazdowych poświęconych wypracowaniu lokalnych rozwiązań dotyczących systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Za realizację zadania odpowiada Animator Kluczowy:

074 665 11 11 - Wałbrzych

071 796 30 00 - Wrocław