Przejdź do treści strony

Związek Gmin Śnieżnickich (ZGŚ)

Branże Turystyka i wypoczynek
NIP: 8811352814
REGON: 891012970
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Mały Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Telefon stacjonarny: 748113731
E-mail: zgs@ta.pl

Informacje

W 1998 roku samorządy Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego stwierdziły, że promocja regionu z masywem Śnieżnika jest dalece niewystarczająca. Postanowiły zatem wyeliminowac te braki. W ten sosób powstał związek międzygminny. Podjęto szereg uchwał usprawniających pracę związku oraz promocję regionu. Organizowano m.in. targi turystyczne. W 2000 roku powstała koncepcja zagospodarowania przestrzennego Śnieżnika Kłodzkiego – Kralicky Snieznik. Związek zajmuje się promocją i rozwojem turystycznym gmin, a także tworzeniem i utrzymywaniem wspólnej infrastruktury komunalnej i usługowej. Zdobywane są fundusze unijne, powstają informatory turystyczne, związek uczestniczy w targach turystycznych. Sukcesywnie pracuje nad rozwojem bazy gastronomicznej i noclegowej, udostępnianiem atrakcji turystycznych, poprawą wizerunku gmin. Rozwój turystyki, to główny nurt działalności związku. Najważniejszym celem organizacji jest odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku.

Związek nie ma statusu organizacji pozarządowej, zatrudnia na etacie 2 osoby.