Przejdź do treści strony

Wielobranżowa Spóldzielnia Socjalna “Beta”

Branże Działalność społeczna
Forma prawna: Spółdzielnia Socjalna
Adres: 1 Maja 23/13, 58-100 Świdnica
Telefon stacjonarny: 791856680
E-mail: iwws11@gmail.com
WWW: http://www.kws.org.pl/

Informacje

Pomysł założenia spółdzielni socjalnej zakiełkował dwa lata temu. Kilka osób, które usłyszały o tej możliwości, postanowiło wziąć udział w szkoleniach, by zgłębć tematykę tej szczególnej działalności. Spółdzielnia zaistniała 1 listopada 2009 roku. Korzystała przy tym ze wsparcia Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Miejskiego, który przydzielił nowej organizacji lokal i zlecił pierwsze zadanie. Spółdzielnia zamierza się skupić na usługach, np. budowlanych czy ogrodniczych, wykonuje już usługi poligraficzne w ramach działalności gospodarczej. W ofercie są też szkolenia z pierwszej pomocy i usługi porządkowe. Dąży do zapewnienia pracy osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Celem organizacji jest zdobycie tytułu najlepszej spółdzielni socjalnej w kraju.