Przejdź do treści strony

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży (WSM)

Branże Działalność społeczna, Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne
NIP: 8862815796
REGON: 020172576
KRS: 0000243520
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Główna 2/1, 58-306 Wałbrzych
Telefon komórkowy: 600385690
E-mail: office@wuesem.org
WWW: http://www.wuesem.org/

Informacje

U źródeł powstania WSM leży Stowarzyszenie “Wałbrzych Miasto”, z którego wykluła się Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha. Z tego grona wywodzą się liderzy Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na początku była współpraca z Fundacją Edukacji Europejskiej oraz Młodzieżową Radą Miasta i imprezy dla dzieci w Sobięcinie, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz akcja “SOS dla hospicjum”. Podstawowy cel organizacji, to rozruszanie wałbrzyskiej młodzieży, inspirowanie akcji na rzecz mieszkańców, dzielenie się z innymi swoim wolnym czasem i dobrymi pomysłami. Stowarzyszenie promuje wśród młodzieży podstawowe wartości społeczne, propaguje wiedzę o regionie, lokalny patriotyzm, poczucie tożsamości ze swoją “małą ojczyzną”. Dąży do integracji  różnych środowisk, religii i narodów, promując tolerancję dla odmienności. Odbiorcami działań WSM jest głównie młodzież w wieku od 10 do 25 lat, ale też pozostali mieszkańcy miasta. Działacze chcieliby również, aby młodzież miała więcej możliwości działania, udzielała się w wolontariacie, była bardziej pomysłowa, aktywna i odpowiedzialna. Za swój sukces uważają organizację corocznych koncertów Alternativ Wałbrzych, udział w WOŚP i pracę na rzecz hospicjum. W przyszłości zamierzają pracować bardziej intensywnie, a ich marzeniem jest pokój na świecie.

Do organizacji należy obecnie 30 osób, WSM nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Fundusze na działalność otrzymuje z Narodowej Agencji Programu Młodzież, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Disney, Urzędu Miasta i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego  oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.