Przejdź do treści strony

Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

Branże Instytucje kulturalne
NIP: 8821549116
REGON: 890563107
KRS: 000064494
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Chrobrego 3, 58-230 Niemcza
Telefon komórkowy: 694658053
Telefon stacjonarny: 748376601

Informacje

Towarzystwo powstało w 1993 roku, by chronić i upowszechniać bezcenne wartości historyczne miasta. W Niemczy znajduje się jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych założeń obronnych. Już w 1956 roku cały układ urbanistyczny został wpisany do Rejestru Zabytków. Takie dziedzictwo kulturowe domagało się wręcz społecznego zainteresowania oraz promowania. Tę rolę spełnia Towarzystwo Miłośników Niemczy. Statutowe cele organizacji, to ochrona dóbr niemczańskiej kultury, dokumentowanie przeszłości regionu, wydawnictwa historyczne oraz imprezy kulturalne z historią w tle. Towarzystwo uczestniczy w rewitalizacji zabytków, jest także partnerem władz miasta w dziedzinie integracji europejskiej. Zajmuje się hisotryczną edukacją lokalnej społeczności, promuje historię, organizuje sesje popularno-naukowe, wystawy, happeningi, dokumentuje opowieści najstarszych mieszkańców. TMNiZN zrzesza 40 osób, nie zatrudnia pracowników. Posiada status organizacji pożytku publicznego, uzyskane fundusze są przeznaczane na odbudowę kościoła św. Wojciecha, najstarszej budowli sakralnej w Niemczy. Organizacja korzysta z dotacji rządowych i zagranicznych. Towarzystwo jest laureatem prestiżowego wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu, a także paru innych odznaczeń. Najbliższe plany, to nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym w celu zrealizowania wspólnych projektów oraz wydanie drukiem wspomnień polskich i niemieckich mieszkańców Niemczy z lat 1945-47.