Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności (SŚBŻ)

Branże Catering, gastronomia, usługi restauracyjne, Działalność społeczna
NIP: 8842649573
REGON: 020663771
KRS: 0000295663
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Wodna 4, 58-100 Świdnica
Telefon stacjonarny: 746682783
E-mail: swid@free.ngo.pl

Informacje

Bank Żywności funkcjonował jako agenda Dolnośląskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych, by nieść wymierną pomoc w postaci produktów żywnościowych. Został powołany przez zarząd stowarzyszenia, wywodzący się z grupy osób pozbawionych pracy. Podstawowy cel banku, to zbieranie, a następnie udostępnianie bezpłatnej żywności ludziom biednym, bezrobotnym, głodującym. Zbiórka produktów odbywa się poprzez organizowanie akcji społecznych. Funkcja dodatkowa, to przeciwdziałanie marnotrawstwu jedzenia, co często jest wymuszane przepisami skarbowymi. Organizacja dociera do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej z powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego. Żywność ze zbiórek w sklepach jest przekazywana placówkom, prowadzących dożywianie dzieci, nawiązane są kontakty z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Bank planuje rozszerzenie opieki nad osobami ubogimi, poprzez zwiększenie zakresu zbiórek – będzie to nie tylko żywność, ale też odzież i sprzęty gospodarstwa domowego. Organizacja potrzebuje dofinansowania zakupu materiałów budowlanych i malarskich. Poszukuje też sponsora, który opłaci druk ulotek, promujących działalność Banku Żywności. Bank posiada status organizacji pożytku publicznego.