Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej “Bliżej Ciebie”

Branże Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Rehabilitacja
NIP: 8842678304
REGON: 020868734
KRS: brak
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Jagiellońska 27, 58-100 Świdnica
Telefon komórkowy: 693134763
Telefon stacjonarny: 748521485
E-mail: blizejciebie@wp.pl

Informacje

Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej “Bliżej Ciebie”

przy Szkole Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 5 w ŚwidnicyStowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli ze szkoły specjalnej. Choć doświadczenie mieli niewielkie, podobnie jak pieniędzy do dyspozycji, już na początku działalności udało się zrealizować kilka projektów na rzecz dzieci. Program  “Jak ryba w wodzie” pozwolił na zajęcia na basenie, prowdzone w ramach wolontariatu przez nauczycieli wychowania fizycznego. Były też projekty “Pomóż mi odnaleźć swój świat” oraz “Nie jesteś sam”. Celem organizacji jest wielokierunkowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych, pomoc ich rodzinom, reprezentowanie ich interesów w urzędach i innych instytucjach. Organizowane są zajęcia rekreacyjne, grupy wsparcia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Stowarzyszenie dąży do aktywizacji osób niepełnosprawnych, chce przeciwdziałać ich wykluczeniu ze społeczności lokalnych. Od ubiegłego roku ma status organizacji pożytku publicznego. Otrzymuje też darowizny od sponsorów oraz samorządów, gminnego i powiatowego. Pobierane są również opłaty za zajęcia rehabilitacyjne. Ma ambitne plany na przyszłość: utworzenie ośrodka wczesnej interwencji, punktu przedszkolnego, warsztatów terapii zajęciowej oraz spółdzielni socjalnej.