Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Miłośników Jedliny Zdroju (SMJZ)

Branże Działalność społeczna, Instytucje kulturalne
NIP: 8862781502
REGON: 891505543
KRS: 00001711183
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój
Telefon komórkowy: 606686635
Telefon stacjonarny: 748455249
E-mail: biuro@stowarzyszenie.jedlina.pl
WWW: http://www.stowarzyszenie.jedlina.pl/

Informacje

Stowarzyszenie powstało z potrzeby wspólnych działań na rzecz Jedliny Zdroju i jej mieszkańców. Celem jest systematyczny rozwój miejscowości poprzez propagowanie jej walorów, ich ochronę i dokumentowanie historii miasta. Organizowane są imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe, których ideą wiodącą jest kreowanie postaw patriotycznych i propagowanie dobrych zadad moralnych i etycznych, a także integrowanie lokalnych społeczności. Stowarzyszenie zaangażowało się w realizację projektu, polegającego na wymianie między mieszkańcami miast partnerskich w ramach programu “Europa dla obywateli. Aktywni obywatele dla Europy”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Miast patnerskich miasta Saint Etienne de Crosey, a także z miejscowym Centrum Kultury, szkołami i parafią. Od czterech lat stowarzyszenie organizuje bal charytatywny, a dochód z zabawy jest przeznaczany na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Organizacja zainicjowała też powrót do historycznego herbu i insygniów miejskich Jedliny Zdroju. Stowarzyszenie liczy 56 członków, nie zatrudnia pracowników etatowych, nie prowadzi działalności gospodarczej.