Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Instruktorów i Szkół Nauki Jazdy “Elka” (S.I. I S.N.J.”Elka”)

Branże Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Szkolenia
NIP: 8862428792
REGON: 890710695
KRS: 0000057678
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Lubelska 1, 58-300 Wałbrzych
Telefon komórkowy: 601572135
Telefon stacjonarny: 746666066
E-mail: biuro@torus.walbrzych.pl
WWW: http://www.torus.walbrzych.pl/

Informacje

“Elka” działa od 1998 roku. Powstała, by bronić uprawnień instruktorów, które próbowano kwestionować, gdyż zostały uzyskane w poprzednim ustroju. By bronić szkoleniowców, założono organizację, monotorującą wprowadzanie rozwiązań prawnych. Jednym z priorytetów jest działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. “Elka” repezentuje środowisko instruktorów przed urzędami i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Dąży do zmiany niekorzystnego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Jeden z celów, to zmiana statusu WORD-ów. “Elka” chce, by ośrodki były jednostkami budżetowymi, niezależnymi od liczby przeprowadzonych egzaminów. Jednocześnie zabiega o zmianę prawa, by system zdobywania prawa jazdy był bardziej przyjazny dla przyszłych kierowców, co nie oznacza pobłażania dla słabo przygotowanych kandydatów. Zdaniem działaczy, powinna istnieć możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy w samochodach, należących do ośrodków szkolenia kierowców. “Elka” działa też na rzecz bezrobotnych, ułatwiając osobom pozbawionym zatrudnienia dostęp do zawodu kierowcy. Działa na obszarze powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego. Jej sukcesem jest wprowadzenie rejestracji egzaminów na video, uczestniczenie instruktora w egzaminie na prawo jazdy oraz wprowadzenoe procedury odwoławczej od przebiegu egzaminu.  “Elka” jest organizacją pożytku publicznego. Wpływy z 1 procenta podatku przeznacza wyłącznie na cele statutowe.