Przejdź do treści strony

Spółdzielnia Socjalna “Pomocna Dłoń”

Branże Działalność społeczna
NIP: 8811438970
REGON: 020108041
Forma prawna: Spółdzielnia Socjalna
Adres: Starobystrzycka 31, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Telefon komórkowy: 697 834 380, 609 653 482
E-mail: dlon@wp.pl

Informacje

Spółdzielnia działa od czterech lat. Powstała przy pomocy Centrum Integracji Społecznej. Pięć osób, po rocznym przeszkoleniu i zdaniu egzaminu po kursie na opiekunki społeczne, założyło spółdzielnię socjalną. Wcześniej założycielki były długo bezrobotne. Z inspiracji Centrum Integracji Społecznej i przy pomocy Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  pięć kobiet zaczęło pracę w terenie, polegającą na opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – wyręczaniu ich w cięższych pracach domowych oraz załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych. Misja spółdzielni, to promocja samozatrudnienia, pokazanie, że nawet w regionach o wysokim bezrobociu, osoby aktywne mogą znaleźć niszę usługową, czy handlową, pracować i zarabiać, a przy tym nieść pomoc słabszym. Spółdzielnia pobiera opłaty za swoje usługi i w ten sposób się utrzymuje. Swoje usługi reklamuje banerem, umieszczonym na budynku, rozwiesza też plakaty informacyjne. W trakcie budowy jest strona internetowa. Spółdzielnia otrzymuje niewielkie fundusze z Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Za sukces poczytuje sobie utrzymywanie się na rynku oraz wysoką jakość świadczonych usług.