Przejdź do treści strony

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Ziemi Wałbrzyskiej

Branże Turystyka i wypoczynek
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
Telefon stacjonarny: 748424052
Fax: 748424051
E-mail: poczta@walbrzych.pttk.pl
WWW: http://www.walbrzych.pttk.pl/

Informacje

Misja towarzystwa, to krzewienie turystyki we wszelkich jej odmianach, wśród różnorodnych grup społecznych. W związku z tym są organizowane imprezy turystyczne, rajdy i wycieczki. Specjalne grupy są wyznaczone do znakowania i aktualizowania szlaków turystycznych. Na wszelkie sposoby propagowana jest idea aktywnego wypoczynku w terenie, co ma prowadzić do integracji różnych grup społecznych. Towarzystwo podejmuje też działania na rzecz uprawiania czynnej turystyki przez osoby niepełnosprawne, przekonuje, że systematyczny ruch na świeżym powietrzu pomaga wyzwolić się z nałogów. Do PTTK Ziemi Wałbrzyskiej należy ok. 300 osób. Organizacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na organizacji imprez turystycznych oraz usługach turystycznych. Dotacje na działalność otrzymuje z jednostek samorządu terytorialnego. Organizowany przez PTTK Jarmark Średniowieczny w zamku Grodno zdobył tytuł Turystycznego Produktu Roku, a jeden z przewodników został Wolontariuszem Roku 2008.