Przejdź do treści strony

Polskie Towarzystwo Opieki Palitywnej Oddział w Wałbrzychu

Branże Działalność społeczna, Rehabilitacja
NIP: 8862282437
KRS: 0000047710
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Krasińskiego 8, 58-309 Wałbrzych
Telefon komórkowy: 605677133
Telefon stacjonarny: 746419750, 746419757
E-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl
WWW: http://www.opiekapaliatywna.hb.pl/

Informacje

Organizacja powstała jako odpowiedź na pilne zapotrzebowanie na pomoc osobom, z powodu ciężkiej choroby pozostającym u schyłku życia, a także wspieranie rodzin tych osób. Realizacja tej idei odbywa się poprzez pomoc stacjonarną w hospicjum im. Jana Pawła II przy ul. Krasińskiego 8, a także pomoc wyjazdową do pacjentów. Działalność ta jest tylko w niewielkim stopniu finansowana przez NFZ, dlatego Towarzystwo wele wysiłku wkłada w tworzenie dobrych relacji z mieszkańcami miasta, władzami, młodzieżą szkolną. To głównie dzięki ofiarności ludzi  powstało w Wałbrzychu hospicjum, gdzie w godnych warunkach może dożywać swoich dni 12 nieuleczalnie chorych osób. Pobliskie szkoły chętnie włączyły się w akcję oswajania z  hospicjum, a młodzież z oddaniem pracuje jako wolontariusze. Organizowane są akcje charytatywne, koncerty, konkursy. Towarzystwo prowadzi działalność odpłatną w dziedzinie reklamy oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Posiada również status organizacji pożytku publicznego.