Przejdź do treści strony

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Wałbrzychu (PSOUU)

Branże Działalność społeczna
NIP: 8862594562
REGON: 012059870
KRS: 0000162757
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych
Telefon stacjonarny: 748436062
E-mail: zk.walbrzych@psouu.org.pl
WWW: http://www.psouu.org.pl/

Informacje

Stowarzyszenie działa od 1992 r., zarejestrowane zostało w maju 2003 roku. Jego historia sięga lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to została wywołana publiczna debata o sytuacji dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym, pozbawionych szans na normalne życie w społeczeństwie. Efektem był ogólnopolski ruch rodziców niepełnosprawnych orób, egzystujących na marginesie życia społecznego. Ówczesny ustrój nie sprzyjał jednak tego typu organizacjom, dlatego rodzice zrzeszyli się pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Odłączyli się dopiero na początku lat 90-tych, tworząc PSOUU. Stowarzyszenie działa w oparciu o międzynarodowe prawa człowieka, inicjuje na rzecz podopiecznych niezbędne rozwiązania prawne. Organizuje i prowadzi placówki terapii, rehabilitacji i przygotowania do samodzielnego życia. Współpracuje z samorządem, prowadzi działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu kształtowania dobrych postaw społecznych. Jest organizacją pozarządową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego. Jego misja, to wspieranie rodzin, by mogły sprostać sytuacjom, dziejącym się w następstwie narodzin dziecka z upośledzeniem umysłowym. Do organizacji należy 90 osób, na etatach jest 13 pracowników, wspieranych w razie potrzeby przez wolontariuszy. Działa na terenie powiatu wałbrzyskiego, posiada status organizcji pożytku publicznego.