Przejdź do treści strony

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Branże Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Ekologia i ochrona środowiska, Instytucje kulturalne, Rehabilitacja
NIP: 8811342112
REGON: 890719756
KRS: 0000063627
Forma prawna: Fundacja
Adres: Górna 19, 57-516 Wójtowice
Telefon stacjonarny: 748111880, 748110568
E-mail: flms@ng.pl

Informacje

To pierwszy fundusz lokalny w Polsce, założony na wzór amerykańskich Community Foundations. Działa na rzecz ponad czterdziestu tysięcy mieszkańców czterech gmin: Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia, Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Zabezpieczeniem podstawowej działalności jest tzw. fundusz żelazny – kapitał, który może być wyłącznie inwestowany, by zapewnić środki na programy grantowe, stypendialne oraz administrację. Już w pierwszym roku działalności udało się zebrać sto tysięcy złotych, dzięki czemu zorganizowano ponad 500 lokalnych inicjatyw, rozdano 700 stypendiów, zrealizowano 50 programów edukacyjnych. Fundusz położył szczególny nacisk na zbadanie wad postawy u dzieci. Konieczne okazało się założenie gabinetów rehabilitacyjnych (powstało dziesięć), gdzie rocznie z zabiegów korzysta ponad 1200 osób.  Fundacja stawia sobie za cel wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych w dziedzinie ekologii, edukacji, kultury, zdrowia sportu, współpracy międzynarodowej itp. Młodzież uzdolniona może liczyć na stypendia, a szanse edukacyjne są wyrównywane poprzez przemyślaną organizację czasu wolnego. Fundacja prowadzi świetlicę środowiskową “Akademia – Sztuka – Nauka – Sport” oraz Klub Stypendysty. Chce przekonać mieszkańców, że dzięki aktywności można rozwiązać wiele problemów, a lokalnemu biznesowi pokazać, że  ponosi on także społeczną odpowiedzialność za swoje działania i zachęcić do współpracy.

Fundusz zrzesza 54 członków, zatrudnia 4 osoby, korzysta z pracy 30 wolontariuszy. Kiedy jest to konieczne, do pracy  bierze się nawet tysiąc osób. Fundusz posiada status organizacji pożytku publicznego. Korzysta też z dotacji polskich i międzynarodowych organizacji oraz wpłat od sponsorów. Jest laureatem nagrody “Porządnie poza rządem” oraz dla Organizacji pozarządowej skutecznie działającej lokalnie.