Przejdź do treści strony

Fundacja „Trójgarb”

Branże Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Szkolenia
REGON: 020851975
KRS: 0000315590
Forma prawna: Fundacja
Adres: Rynek 7-7a, 58-300 Wałbrzych
Telefon stacjonarny: 746640402
E-mail: fundacja@trojgarb.pl
WWW: http://www.trojgarb.pl/

Informacje

Fundacja Trójgarb jest organizacją pozarządową, powstała rok temu. Jako cel stawia sobie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową bezrobotnych i ludzi zagrożonych utratą pracy. W zależności od potrzeb wspiera służbę zdrowia, środowisko ludzi niepełnosprawnych i bezrobotnych w zakresie innowacji, zarządzania, doskonalenia zawodowego (szkolenia), czy tworzenia nowych miejsc pracy. Prowadzi działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie i wprowadzanie innowacji programowych, pomoc rzeczową i finansową na remonty i wyposażenie, szkolenia pracowników organizacji pozarządowych. W obszarach zainteresowania ma także turystykę, ekologię i przedsiębiorczość.

Na razie działa na terenie powiatu wałbrzyskiego, nie ma etatowych pracowniów, nie jest organizacją pożytku publicznego. Do FUNDACJI TRÓJGARB należy 5 fundatorów. W statucie ma zapis o prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże na razie ta działalność nie jest jeszcze uruchomiona. Plany dotyczą kateringu, reklamy, wypożyczalni płyt, sprzętu turystycznego, wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzen rolniczych, nauki jazdy, działalności związanej ze sportem i innej działalności usługowej.  Finanse Fundacji pochodzą ze środków unijnych, w przyszłości chciałaby na szerszą skalę pisac i realizować projekty unijne.