Przejdź do treści strony

Fundacja Równi Choć Różni

NIP: 8811443014
REGON: 020202120
Forma prawna: Fundacja
Adres: Śnieżna 22, 57-530 Międzygórze
Telefon komórkowy: 693339717
E-mail: fundacja@rownichocrozni.org
WWW: http://www.rownichocrozni.org/

Informacje

Fundacja powstała w ramach projektu dotowanego z programu “Młodzież w działaniu”, w ramach którego przeprowadzono analizę dostępności instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu projektu, fundacja zajęła się indywidualną pomocą osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i młodzieży. Organizacja stara się stosować metodę “dać wędkę zamiast ryby”, a zatem pomaga raczej merytorycznie, niż finansowo. Skupia się na aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, organizuje szkolenia, spotkania i konferencje, prowadzi wolontariat. Misja fundacji, to być na co dzień z osobami potrzebującymi pomocy. Dąży też do zmian w prawie, także lokalnym, które często jest niesprawiedliwe dla osób słabszych. Do organizacji należy sześć osób, a w działaniach uczestniczy ok. 50 wolontariuszy. Nikt nie pobiera wynagrodzenia za prace. Fundusze na działalność pochodzą z programu “Młodzież w działaniu” oraz od sponsorów indywidualnych. Organizacja poczytuje sobie za sukces zdobycie tytułu Przyjaciela Szkoły w Wilkowie oraz Pławnicy. Jako organizację przyjazną i wspierającą polecają Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.