Przejdź do treści strony

Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym “Usłyszeć Świat”

Branże Działalność społeczna, Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Rehabilitacja
NIP: 8862476650
REGON: 891038389
KRS: 0000109042
Forma prawna: Fundacja
Adres: Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów
Telefon stacjonarny: 748458223
E-mail: fundacjauslyszecswiat@interia.pl

Informacje

Fundacja jest organizacją pozarządową, powstała w 1998 roku z inicjatywy holenderskiej Fundacji Audio Team oraz nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Nowym Siodle. Jej podstawowy cel, to pomoc dzieciom niesłyszącym w jak najszerszym zakresie – edukacyjnym, wychowawczym oraz medycznym. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez warsztaty interdyscyplinarne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wyjazdy na basen, lodowisko i wycieczki. Dla podopiecznych fundacji kupowane są pomoce dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny. Fundacja dąży do uaktywnienia osób z wadą słuchu. Chodzi głównie o nabywanie i rozwijanie umiejętności, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Działania mają też na celu przełamanie barier społecznych między niesłyszącymi a słyszącymi. Do fundacji należą 23 osoby, od 2004 roku posiada status  organizacji pożytku publicznego. Odpisy od podatku są wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe. Środki na działalność pochodzą też z PFRON oraz od sponsorów. Fundacja prowadzi działalność odpłatną, organizując kursy języka migowego oraz konferencje logopedyczne.