Przejdź do treści strony

Dom Bretanii w Wałbrzychu

Branże Działalność społeczna, Edukacja, szkolnictwo, warsztaty specjalistyczne, Instytucje kulturalne, Szkolenia, Turystyka i wypoczynek
NIP: 0000085
REGON: 890300980
KRS: 0000085627
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Zamkowa 3/3, 58-300 Wałbrzych
Telefon stacjonarny: 748434307
E-mail: dom.bretanii.walbrzych@neostrada.pl

Informacje

Organizacja powstała piętnaście lat temu jako wynik wieloletnich, bezinteresownych i serdecznych kontaktów między regionem wałbrzyskim a Bretanią. Organizowano wówczas wymianę młodzieży szkolnej oraz wzajemny udział w festiwalach i targach regionalnych. W Bretanii powstało Stowarzyszenia Bretania-Wałbrzych oraz Akademicki Komitet Szkolnictwa Katolickiego Bretanii. Misją stowarzyszenia jest dialog międzykulturowy obu regionów i wzajemne poznawanie ich historii. Działalność polega na wymianie grup zawodowych (np. strażaków), oraz młodzieży, organizowanie staży zawodowych, nauce języka, a także obfitej działalności kulturalnej: wystawach, koncertach zespołów muzycznych i teatralnych, wydawnictwach oraz uczestnictwie w targach turystycznych i gospodarczych. Stowarzyszanie jest wspierane przez Radę Generalną Departamentu Morbihan (Bretania – Francja), pozyskuje też środki z funduszy europejskich. Dom Bretanii ma status organizacji pożytku publicznego. Środki z odpisów podatkowych są przeznaczane wyłącznie na cele statutowe.