Przejdź do treści strony

POLITYKI PUBLICZNE EUROPEJKSIEJ JAKOŚCI_HARMONOGRAM

04.05.2017 r.

POLITYKI PUBLICZNE EUROPEJKSIEJ JAKOŚCI_HARMONOGRAM

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.
W załączniku

Harmonogram wsparcia  do 31.01.2017.

Harmonogram wsparcia do 28.02.2017r. 

Harmonogram wsparcia do 31.03.2017r.

Harmonogram wsparcia do 30.04.2017r.

Harmonogram wsparcia do 30.06.2017r.

Harmonogram wsparcia do 31.08.2017r.

« Powrót do listy