Przejdź do treści strony

Aktualności

 

Rozeznanie cenowe rynku dotyczące użyczania sal na spotkania indywidualne

Dotyczy: Projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.

 1. Zamawiający – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław
 2. Tryb postępowania - Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Opis przedmiotu  rozeznania: 

W związku z realizacją przez  RCWIP projektu pt. „Polityki publiczne europejskiej jakości” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na użyczenia sali do przeprowadzenia spotkań indywidualnych.

Opis:

 • Sala musi być zlokalizowana w województwie dolnośląskim we Wrocławiu
 • dostępność sali od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00 – 20.00
 • sala musi by przystosowana do możliwości przeprowadzenia spotkania indywidualnego ,
 • sala musi być oddalona od źródeł hałasu z dostępem do toalety,
 • sala nie może być pomieszczeniem przechodnim,
 • sala musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania wyposażenia sali:

 • odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,
 • stół i krzesła z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka,
 • łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 • łącze internetowe.

 

 1. Termin udostępniania sal  - 6.2016 – 07.2017

 

 1. Termin i miejsce składania odpowiedzi na rozeznanie cenowe w tym podanie stawki godzinowej za udostępnienie sali prosimy kierować na adres mailowy agnieszka.szuba@rcwip.pl do dnia 20.06.2016 r. do godz. 14.00

W treści maila proszę wpisać  

A)    cena brutto za godzinę

B)    nazwę instytucji

C)    dane kontaktowe

 

 

 1. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Szuba 74/ 665 11

Kategoria: Zapytanie ofertowe Czytaj więcej »

Jeżeli jesteś urzędnikiem/czką, przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej, związku zawodowego lub organizacji pracodawców, pracownikiem komunalnym, -możesz skorzystać z naszej oferty. Chcesz sprawdzić jak działają organizacje i instytucje w Unii Europejskiej zajmujące się politykami publicznymi? Jak są one tworzone i realizowane w innych krajach członkowskich UE? Zamierzasz te doświadczenia przenieść na swoje stanowisko pracy? Dołącz do projektu i wyjedź na bezpłatne 5-dniowe wizyty zagraniczne.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Zaproszenie na konferencję

13 Kwiecień 2016 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Starsze »