Przejdź do treści strony

Aktualności

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy - Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

620 projektów w ramach FIO 2015

30 Kwiecień 2015 r.

47 mln zł na wsparcie 620 projektów – właśnie rozstrzygnięto tegoroczny konkurs FIO. Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotacje w wysokości od 10 tys. zł do 100 tys. zł rocznie.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Konferencją 24 kwietnia z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak zainaugurowano realizację IV priorytetu POWER 2014-2020.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej dostarczenie cateringu

Kategoria: Zapytanie ofertowe Czytaj więcej »

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej wynajem sali na spotkanie.

Kategoria: Zapytanie ofertowe Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Starsze »