Przejdź do treści strony

Aktualności

28 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

W latach 2014-2020 głównymi beneficjentami środków unijnych będą samorządy oraz przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że dla organizacji pozarządowych takich środków będzie brakowało. Organizacje pozarządowe są bowiem uprawnione do składania wniosków w ramach każdego właściwie programu.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Spółdzielczość uczniowska została uznana jako ważny instrument kreowania postaw obywatelskich i przedsiębiorczych w środowisku szkolnym, co też znalazło swoje odzwierciedlenie w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Wsparcie osób młodych na rynku pracy - nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, która zostanie zrealizowana 26 maja 2015r. we Wrocławiu.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

W niedzielę 24 maja 2015 r. zapraszamy na IV Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015, które odbędą się pod Iglicą w kompleksie Hali Stulecia - „Dzień Społecznej SUPER MOCY!” RCWIP też tam będzie!!!

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Starsze »