Przejdź do treści strony

Aktualności

9 lipca, na 96 posiedzeniu Sejmu, uchwalono Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach i przekazano ją na ręce Prezydenta Polski i Marszałka Senatu. Mamy nadzieję iż prace związane z jej przyjęciem zostaną zakończone przed zbliżającymi sie wyborami parlamentarnymi.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej” w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Konkurs grantowy NBP dla JST

25 Czerwiec 2015 r.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w Konkursie grantowym dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Starsze »